Funksjonshemmede dating side

6854933580_2c8b688306_z

Da Guldvik søkte om midler til å etablerer et nettverk i 2004 fikk hun avslag.Nå håper hun mange vil støtte opp om det nye tiltaket. Med et velfungerende nettverk kan vi diskutere og koordinere prosjekter, utveksle erfaringer, formidle felles kunnskap og synliggjøre feltet. Maktrelasjoner, undertrykking og sosial ekskludering er for eksempel sentralt innenfor begge forskningsfelt.– Både fra funksjonshemmingssiden og kjønnssiden er det jobbet mye med ideen om at noen mennesker oppfattes som for mye.

Arbeidet resulterte i en rapport om faglitteraturen på feltet frem til 2005.Og voldstendenser er jo også et klassisk funn i forskning om mennesker som på ulike måter forstyrrer samfunnets forventninger til kjønn og heteroseksualitet.De opplever også at folk ikke liker dem, og de blir slått ned, sier Hanisch.Her må trapper bestiges og skarpe kanter passeres for å kunne virke som prest i menigheten, påpeker Lid, som er overrasket over at funksjonsevne har blitt oversett i debattene om presterollen her til lands; særlig ettersom den har blitt så grundig diskutert i et kjønnsperspektiv.Historisk diskriminering Ved Misjonshøgskolen i Stavanger er teolog og forsker Anna Rebecca Solevåg i gang med å analysere hvordan funksjonshemming blir beskrevet i evangelier og andre tekster fra begynnelsen av kristendommens historie.Det er et hav av sammenhenger som bør undersøkes analytisk, sier Guldvik.

You must have an account to comment. Please register or login here!