Vrouwen aanspreken op datingsite mobile home updating

6854933580_2c8b688306_z

In de praktijk blijkt wel dat een rechter de mening van het kind sneller volgt naarmate het kind volwassener is en zijn leeftijd dichter de 18 jaar nadert.Los van het feit dat kinderen vanaf 12 jaar niet mogen kiezen, is het erg schadelijk voor kinderen om de keuze bij hen weg te leggen.

U kunt zich wel voorstellen dat de rechter daar niet in meeging.Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen.Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken. Beslissingen die betrekking hebben op de minderjarige, kunnen enkel worden genomen door degene die het gezag over het kind uitoefent.Kinderen vinden het in de regel wel prettig dat ouders hen betrekken bij zaken die hen aangaan, zonder dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Maar er is niets mis mee om samen als ouders aan je kind te vragen wat hij/zij fijn zou vinden, mits maar duidelijk is dat de ouders uiteindelijk de beslissing nemen.Personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen vele typische kenmerken vertonen in relaties die zij hebben met anderen.Zo bepalen zij waar het kind hoofdverblijf heeft, welke school het kind bezoekt, welke medische behandelingen het kind wel/niet ondergaat et cetera.

You must have an account to comment. Please register or login here!